Loading...
Home 2016-11-02T09:54:28+00:00

……………..

Våra arbetsprocesser

1. MÖTE & GENOMGÅNG

Vi planerar tillsammans med kund och drar fram riktlinjerna för projektet.

2. PLANERING

Planering av projekt med resurser.

3. UTFÖRANDE

Utförande av projekt med kontinuerlig kontakt med kund.

4. TESTNING

Slutförd projekt testas internt och tillsammans med kund innan implemntering.

5. LEVERANS

Projektleverans och uppföjning.

Kontakta oss!