Säkerhet

/Säkerhet
Säkerhet 2016-02-16T21:29:37+00:00

IT attacker mot svenska företag ökar och blir mer avancerade.
DN publicerade nyligen en artikel med titeln ”Dagliga IT-attacker riktas mot Sverige”.
DN beskriver hur myndigheter, företag, och universiteten utsätts regelbundet av IT-attacker från utländska underrättelsetjänster och kriminella organisationer.
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), FRA, Försvarsmakten och Polisen publicerade nyligen en gemensam rapport med titeln ” Informationssäkerhet –trender 2015”.

Våra säkerhetslösningar är utvecklade i förebyggande syfte.
Varje dag utsätts tusentals nätverk av intrångsförsök och en del av dessa lyckas.
Det exakta antalet är det inte som vet men man tror att ca: 30 procent av försöken har lyckats få tillträde till system som borde varit skyddade.
Svenska företag är extra utsatta, mycket på grund av att svenska företag är forskningsintensiva och it-systems som är
konstant uppkopplade till internet.

  • Säkerhetsanalys på datatrafik
  • Övervakning av inkommande trafik
  • Skydd mot skadliga program och länkar i epost
  • Loggning av utgåendeinternettrafik